Välkommen

Välkommen till www.hypnosterapeut.nu.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Om mig

 

Tack  för att du besöker mina sidor !

REFERENSER

Jag började med hypnos år 2010 och har genomgått olika utbildningar i hypnos / hypnosterapi / regression hos olika hypnostörer som har lärt ut olika metoder för att sätta personer i hypnos allt ifrån snabb hypnos till långsam vilken metod man använder beror helt på vilken åkomma som skall behandlas .

OLIKA ARBETE SOM JAG HAR ARBETAT MED I ÖVER 35 ÅR

Skötare på olika behandlingshem med personer med ätstörningar , missbruk , droger , skära sig ( självskador ) psykiska problem , mm

Rehab-och eller habiliteringsinsatser främst för personer med psykiska funktionshinder , missbruk eller annan socialproblematik .