Välkommen

Välkommen till www.hypnosterapeut.nu.

Facebook

Nyhetsbrev

Länkar

Regressionsterapi

 

När vi använder oss av metoden regression som betyder tillbakagång så får vi kontakt med erfarenheter som inte alltid är fullt medvetna i vår vardag . Man kan göra regression för att förstå en viss känsloupplevelse eller ett problem man har . Alternativet gör en regressionsresa för att se vilka tidigare liv som finns lagrat i det undermedvetna . Både positiva och negativa erfarenheter vi bär med oss kan man göra en regression till för att få mer förståelse för en viss situation . Det är inte ovanligt att dina minnen från tidigare liv berör traumatiska och smärtsamma händelser . Jag tror att vårt undermedvetna låter gamla trauman och blockeringar stiga upp till ytan för att befria sig från dem . Om så är fallet bör man inte stoppa eller undertrycka de minnen som kommer till ytan utan låta dem ha sin gång och ta fasta på och arbeta med de specifika känslor eller bilder som framträder vilket ofta leder till läkning och positiv nyorientering .

Är man uppe i en extremt plågsam process under en regression kan man alltid välja att istället för att bryta förloppet distansera sig från själva händelsen genom att uppleva den utifrån . Det är viktigt att man försöker att fokusera på och lägga märke till känslor , bilder och förnimmelser utan att använda förnuftet och att vänta med att värdera och analysera dem till efteråt .

 

 

REGRESSION

Regression betyder tillbakagång och det är just det man gör . Jag guidar dig till ett djupt meditativt tillstånd varifrån du får chans att utforska ett eller flera tidigare liv . Såvida det inte är ett specifikt liv du vill arbeta med så kommer ditt högre jag presentera de liv du hamnar i för att du har viktiga eller särskilt intressanta kopplingar till det liv du lever nu .